StoringOnderhoudTarievenVerkoopContact

Ondanks de grote zorg die Printer Service Center besteedt aan het up-to-date houden van de site www.printerservicecenter.nl, kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist is. Printer Service Center aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Printer Service Center behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze site. Deze wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is bezoekers van deze site niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Printer Service Center website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van Printer Service Center. De inhoud van www.printerservicecenter.nl is slechts bestemd voor eigen gebruik van de bezoeker van deze site.

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam printerservicecenter.nl berusten bij Printer Service Center, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.printerservicecenter.nl

Printer Service Center is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.printerservicecenter.nl voor de gebruiker.

HomeEmail ons                                      © Printer Service Center | Algemene voorwaarden | Disclaimer